KRISTINA BOZIC


Kristina Božič je novinarka. Diplomirala je iz prava in pisala za vodilne slovenske tiskane medije, njeno delo pa je bilo objavljeno tudi v London Review of Books, BalkanInsight in Kosovo 2.0. Objavlja v reviji Borec in na portalu Mešanec, prevaja in predaja znanja mladim. Zanimajo jo zgodbe ljudi, ki se vztrajno borijo za boljši jutri in opozarjajo na sistemske krivice.


Kristina Bozic is a journalist. She has a degree in law, has published in the main Slovenian print media, while her works have also appeared in London Review of Books, BalkanInsight and Kosovo 2.0.
She publishes in magazine Borec and on website Mesanec, translates and passes knowledge to youth. She is interested in the stories of people who fight for a better tomorrow and raise alarm about systemic
injustices.