NORA AHMETAJ
Nora Ahmetaj je ustanoviteljica in direktorica Centra za raziskovanje, dokumentiranje in objavljanje (CRDP), ki je bil ustanovljen leta 2010 kot posledica globoke potrebe po iskanju tranzicijske pravičnosti po koncu kosovskega konflikta. Med oboroženim spopadom na Kosovu je vodila preiskave vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti za Center za humanitarno pravo (Humanitarian Law Centre). Leta 2000 je bila na usposabljanju o človekovih pravicah in mednarodnih odnosih na Harvard Kennedy School. Leta 2005 je magistrirala iz filozofije na področju mirovnih študij in študij konfliktov na Univerzi Tromsø na Norveškem, leta 2008 pa je se je usposabljala na univerzi Tufts za reševanje nenasilnih konfliktov. Bila je tudi svetovalka Evropske komisije in delala za različne mednarodne organizacije. V letih 2010-2012 je bila članica Regionalnega koordinacijskega sveta Omrežja sprave REKOM, ki je bil ustanovljen z namenom ugotavljanja dejstev o vseh žrtvah vojnih zločinov, storjenih v letih 1991-2001 na območju nekdanje Jugoslavije. Specializirana je za človekove pravice, mir in preoblikovanje konfliktov ter tranzicijsko pravičnost.

Nora Ahmetaj is a founder and director of the Centre for Research, Documentation and Publication (CRDP), established in 2010 inspired by a profound need to seek transitional justice, reconciliation and right to truth for the victims and former adversaries of the Kosovo conflict. During the armed conflict in Kosovo, she conducted investigations of war crimes and crimes against humanity for the Humanitarian Law Centre. She was trained in human rights and international relations at Harvard Kennedy School, Carr Center for Human Rights Policy in 2000. She earned a Master’s degree of Philosophy in Peace and Conflict Transformation Studies from the University of Tromsø in Norway in 2005, and in 2008 she was trained at the Tufts University in solving of Non-violent Conflicts. She was also engaged as a consultant for the European Commission, and worked for variety of international organizations. From 2010-2012 she was a member of the Regional Coordination Council of RECOM Reconciliation Network, tasked with establishing the facts about all victims of war crimes committed during the years 1991-2001 in Former Yugoslavia. She specializes in human rights, peace & conflict transformation, and transitional justice.