DARJA ZAVIRSEK


Darja Zaviršek je zaposlena na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Je predstojnica Katedre za socialno pravičnost in socialno vključenost na Fakulteti za socialno delo in profesorica na mednarodnem magistrskem študiju "Socialno delo kot poklic človekovih pravic" na Univerzi uporabnih znanosti v Berlinu. Od leta 2009 je članica evropskih strokovnjakov za invalidnost in je predsednica vzhodnoevropskega podregionalnega združenja šol za socialno delo v okviru IASSW. Njeno raziskovalno delo zajema študije invalidnosti, teorije nasilja na podlagi spola, zgodovino izobraževanja na področju socialnega dela v Vzhodni Evropi in študije raznolikosti. Leta 2023 je postala pridružena članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti.


Darja Zaviršek works at the University of Ljubljana, Faculty of Social Work. She is the chair of the Department of Social Justice and Inclusion at the Faculty of Social Work and professor at the international MA studies ‘Social Work as a Human Rights Profession’ at the University of Applied Science Berlin. Since 2009 she is the member of European Disability Experts and serves as the president of the East European subregional Association of the Schools of Social Work, as part of the IASSW. Her research work covers disability studies, theories of gendered violence, history of social work education in East Europe, diversity studies. In 2023 she became associate member of the Slovenian Academy of Science and Art.