LANA KRIZAJLana Križaj je DJ-ejka, članica kvir platforme Ustanova ter kolektiva Rejv Utopija in magistrska študentka kulturne antropologije. Izvaja izobraževalne delavnice ter terensko delo (t.i. awareness team) na temo spolnega nasilja v nočnem življenju, interaktivne predstave in delavnice za prevencijo medvrstniškega nasilja.

Lana Križaj is a DJ, a member of the queer platform Ustanova and the Rejv Utopia collective, and a cultural anthropology master's student. They conduct educational workshops and field work (the so-called awareness team) on the topic of sexual violence in nightlife, interactive performances and workshops for the prevention of peer violence.