SLADJANA LAZIC


Sladjana Lazić je docentka za mirovne in konfliktne študije na Univerzi v Innsbrucku. Raziskuje vprašanja tranzicijske pravičnosti, vzpostavljanja miru in spola ter politike spomina z regionalnim poudarkom na postjugoslovanskem kontekstu. Sladjana je voditeljica in urednica podkasta Opinion Peace, ki ga je začela ustvarjati leta 2019 med postdoktorskim študijem na Centru za mirovne študije, The Arctic University of Norway. Sladjana je bila (skupaj z Eleno Stavrevsko) soorganizatorka delavnice "Mir v množini: Dekolonialni (in) feministični pristopi k izgradnji miru" in je sourednica prihodnje posebne številke, ki bo izšla na podlagi te delavnice. Sladjana je doktorirala iz političnih ved (s specializacijo iz mirovnih in konfliktnih študij) na Norveški univerzi za znanost in tehnologijo v Trondheimu.

Sladjana Lazic is an assistant professor of Peace and Conflict studies at the University of Innsbruck, whose research has explored questions of transitional justice, peace(-building) and gender, and memory politics with a regional focus on post-Yugoslav context. Sladjana is the host and editor of the Opinion Peace, a podcast that she started in 2019 during her postdoctoral fellowship at the Center for Peace Studies, The Arctic University of Norway. Sladjana was a co-convener (with Elena Stavrevska) of the workshop “Peace in Plural: Decolonial (and) Feminist Approaches to Peace(-building)" and is a co-editor of the resulting forthcoming special issue. Sladjana holds a PhD in Political Science (with specialisation in Peace and Conflict Studies) from the Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.