ULA KRANJC KUSLAN



Ula Kranjc Kušlan je magistrska študentka na Filozofski fakulteti ter piska in novinarka na Radiu Študent z zanimanjem za preplete kulturnih fenomenov, glasbe in širše družbe. Je tudi članica na novo vzpostavljenega kolektiva Rejv Utopija, ki ozavešča mlade in splošno javnost o spolnem nasilju v nočnem življenju ter izvaja preventivno terensko delo (t.i. awareness team).

Ula Kranjc Kušlan is a master's student at the Faculty of Arts and a writer and journalist at Radio Študent with an interest in the intertwining of cultural phenomena, music and wider society. She is also a member of the newly established Rejv Utopia collective, which raises awareness among young people and the general public about sexual violence in nightlife and carries out preventive field work (the so-called awareness team).