VESNA TERSELICVesna Teršelič je direktorica Documente - Centra za soočanje s preteklostjo. Leta 1991 je skupaj s prijatelji organizirala hrvaško protivojno kampanjo, da bi preprečila vojne spopade na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Kot je dejala v enem od intervjujev: "Protivojno kampanjo smo začeli 4. julija 1991, kar pomeni, da smo to storili prepozno, saj je vse prejšnje leto minilo v upanju, da politiki zagotovo nekaj počnejo, da bi se po diplomatski poti dogovorili in dosegli novo obliko ureditve med Hrvati in Srbi na Hrvaškem." Septembra 1991 so začeli izdajati tudi revijo Arkzin, ki je bila namenjena podpori mirovnih prizadevanj in raziskovanju različnih vidikov vojnih konfliktov. Leta 1998 je skupaj s Katarino Kruhonja iz Centra za mir, nenasilje in človekove pravice v Osijeku prejela nagrado Right Livelihood Award. Leta 2017 je Teršelič podpisal Deklaracijo o skupnem jeziku Hrvatov, Srbov, Bošnjakov in Črnogorcev. Živi v Zagrebu, kjer deluje kot mirovna aktivistka.

Vesna Teršelič is director of Documenta - Center for Dealing with the Past. Together with her friends she organized the Croatian Anti-War Campaign in 1991 to prevent war conflicts on the territories of the former Yugoslavia. As Teršelič said in one of her interviews: "We initiated the anti-war [campaign] on July 4, 1991, which means that we did it too late, because the whole previous year passed in hope that surely the politicians were doing something in order to reach an agreement in a diplomatic way, reaching a new form of arrangement between Croats and Serbs in Croatia." They also launched the magazine Arkzin in September 1991 to campaign for peace and research war conflict aspects. In 1998, she was joint recipient of the Right Livelihood Award along with Katarina Kruhonja of the Centre for Peace, Non-violence and Human Rights, Osijek.  In 2017, Teršelič signed the Declaration on the Common Language of the Croats, Serbs, Bosniaks and Montenegrins. She lives in Zagreb, where she works as a peace activist.