VIOLETA DJIKANOVIC
Violeta Đikanović je mirovna aktivistka Iz Beograda. Od leta 1993 aktivno sodeluje pri organizaciji protivojnih, antimilitarističnih in feminističnih protestov. V devetdesetih je koordinirala program solidarnostne pomoči beguncem iz nekdanje Jugoslavije, od leta 2015 pa aktivno sodeluje pri solidarnostni pomoči in podpori beguncem z Bližnjega vzhoda in Afrike, po ruski invaziji na Ukrajino pa skupaj z drugimi aktivistkami mreže “Ženske v črnem” (Žene u crnom) nudi podporo ukrajinskih beguncev. Violeta sodeluje pri dejavnostih Ženskega sodišča - feminističnega pristopa k pravičnosti ter pri vseh akcijah, povezanih s tranzicijsko pravičnostjo.

Violeta Đikanović is a peace activist from Belgrade. Since 1993 she has actively participated in organizing anti-war, anti-militarist and feminist protests. During the 90s, Violeta coordinated a program of solidarity aid to refugees from the former Yugoslavia, and since 2015 she has been actively participating in solidarity aid and support for refugees from the Middle East and Africa. Sfter the Russian invasion of Ukraine she has been providing aid - together with other activists of the “Woman in black” (Žene u crnom) network - to Ukrainian refugees. Violeta participates in the activities of the Women's Court - a feminist approach to justice, as well as in all actions related to transitional justice.