DZAKA

[SLO]
Đakka je mlada umetnica iz Ljubljane, aktivna članica queer DJ kolektiva Ustanova. Njeno delo navdihuje prepletanje balkanske glasbe z elektronsko. Občinstvu se predstavlja skozi igranje z melodijami zvoki iz različnih virov. Pri svojem delu si prizadeva spodbujati in promovirati FLINTA ljudi na klubski sceni.


PETEK / FRIDAY 25.8.
M
ENZA PRI KORITU
Đakka is a young artist from Ljubljana, an active member of queer DJ collective Ustanova. Her work is inspired by the introduction of Balkan music into electronic waters. She presents herself to the audience by playing with melodies and drawing sounds from different backgrounds. In her work, she strives to encourage and promote FLINTA people in the club scene.