KASKO KARAMBOL

[SLO]Dorijan Šiško aka Kasko Karambol je grafični oblikovalec in multimedijski umetnik, katerega praksa sega na področja videoiger, animacij, instalacij, gledališča ter VJ-anja. V svoji praksi se zanima za spekulativne, kritične, eksperimentalne in transmedijske aspekte oblikovanja in umetnosti. Skozi ustvarjanje vizualno-teoretskih svetov v svojih delih raziskuje teme, kot so obrobna digitalna kultura, temne strani interneta, prihodnost človeštva, tribalizem, post-resnica, virtualni svetovi, znanstvena fantastika in popularna kultura. S spekulativno oblikovalskim projektom TRIBE je leta 2019 s pohvalo magistriral iz grafičnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Prejel je dve Brumnovi nagradi in nagrado TRESK ter je član kolektivov Freštreš in Nimaš izbire. S svojim delom se je predstavil tudi na 34. Grafičnem bienalu Ljubljana – Iskra Delta in Mednarodnem festivalu KIBLIX 2020-2021. Razstavljal je v institucijah, kot so Aksioma, Osmoza, Kino Šiška, MGLC, Galerija Cukrarna, Umetnostna galerija Maribor, Kibla PORTAL, Slovenski narodni muzej, Moderna galerija Ljubljana, Jakopičeva galerija, festival Out to See v New Yorku idr.
24.8. - 26.8.
R
AZLIČNE LOKACIJE / VARIOUS LOCATIONS
Dorijan Šiško aka Kasko Karambol is a graphic designer and multimedia artist whose practice spans the fields of video games, animation, installation, theatre and VJing. His practice is interested in speculative, critical, experimental and transmedia aspects of design and art. Through creating visual-theoretical worlds, his work explores themes such as marginal digital culture, the dark sides of the internet, the future of humanity, tribalism, post-truth, virtual worlds, science fiction and popular culture. With his speculative design project TRIBE, he graduated with honours from the Academy of Fine Arts and Design in 2019 with a Master's degree in Graphic Design. He has received two Brumen Prizes and a TRESK Award and is a member of the collectives Freštreš and Nimaš izbire. His work has also been presented at the 34th Ljubljana Graphic Biennial - Iskra Delta and the International KIBLIX Festival 2020-2021. He has exhibited at institutions such as Aksioma, Osmoza, Kino Šiška, MGLC, Cukrarna Gallery, Maribor Art Gallery, Kibla PORTAL, Slovenian National Museum, Ljubljana Museum of Modern Art, Jakopič Gallery, Out to See Festival in New York, etc.

dorijansisko.com