Transnacionalna solidarnost in podpora s profesoricami socialnega dela iz Ukrajine:
živeti v vojni

Dr. Darja Zaviršek, voditeljica srečanj solidarnosti in podpore z ukrajinskimi profesoricami za socialno delo, ki potekajo od začetka ruske invazije na Ukrajino od začetka marca 2022,  bo imela uvodni prispevek v katerem bo razmišljala o vojni, miru in pomenu transnacionalne solidarnosti. Sledil bo pogovor z dr. Olho Šved, profesorico socialnega dela na kijevski Univerzi Boris Grinčenko. Pogovor se bo osredotočil na izkušnje življenja v obleganem mestu, kako poteka poučevanje na univerzi v času vojne in kakšne so posledice za prebivalstvo, predvsem za tiste, ki živijo v ranljivih kontekstih in ki so civilne žrtve vsake vojne. Sledila bo diskusija. 


 Transnational Solidarity and Support with Social Work Educators from Ukraine: Lived Experiences from War Time

Dr Darja Zaviršek, moderator of the Solidarity and Support Meetings with Ukrainian women professors of social work, which have been taking place since the beginning of the Russian invasion of Ukraine in early March 2022, will give a keynote speech in which she will reflect on war, peace and the meaning of transnational solidarity. This will be followed by a discussion with Dr Olga Shved, Professor of Social Work at Boris Grinchenko University in Kyiv. The discussion will focus on the experience of living in a besieged city, how teaching at the university takes place in times of war and what the consequences are for the population, especially for those living in vulnerable contexts and who are the civilian victims of war. A discussion will follow.