Mir in moc spomina

Kaj pomeni vzpostavljanje miru po prelomnih vojnih dogodkih? Kako pomembno je iskanje pravice za žrtve vojnih zločinov in obsodbe ljudi, ki so jih zakrivili? Ali spomin na vojno spodbuja ali ustavlja gradnjo povojnega miru? Je bil konec 2. svetovne vojne v siceršnjem kontekstu gorja, krivic in brezupa tudi generator novega upanja? Kateri so pogoji za zagotavljanje povojnega miru? Kako zanesljivo merilo zgodovine in povojne pravice je moč spomina?

Na okrogli mizi bodo sodelovali zgodovinarka dr. Marta Verginella, mednarodna pravnica dr. Vasilka Sancin in ustvarjalec oddaje “Spomini” na TV Slovenija Janez Lombergar. Z njimi se bo pogovarjala Ksenija Horvat.

Peace and the power of memory

hat does it mean to establish peace after the pivotal events of war? How important is the pursuit of justice for the victims of war crimes and the conviction of the people who commited them? Do the memories of war promote or cease establishing post-war peace? Was the end of World War II, in the context of misery, injustice and hopelessness, also a generator of new hope? What are the conditions for ensuring post-war peace? How reliable a measure of history and postwar justice is the power of memory?

Speakers at the round table: historian dr. Marta Verginella, international lawyer dr. Vasilka Sancin and the creator of the documentary show “Spomini” on TV Slovenija Janez Lombergar and moderator - journalist Ksenija Horvat.