Samosvoje i neposlušne: feministkinje iz Jugoslavije o ratu i miru

Razgovarat ćemo s tri veličanstvene feministice iz različitih zemalja bivše Jugoslavije o feminističkom organiziranju u Jugoslaviji  i kako je ono utjecalo na i oblikovalo mirovni i antiratni pokret u ratnim razaranjima 1990-ih, o feminističkom pogledu i shvaćanju rata i antiratne pozicije, te kako feministički mirovni i antiratni pokreti odgovaraju na lokalnu militarizaciju postjugoslavenskih društava, visoku etničku polarizaciju i nacionalistički patriotizam karakteriziran klerikalizacijom, sve većim femicidom, antimigrantskom retorikom, autoritarizmom i politikom krajnje desnice. Naposljetku, zanima nas kakvu vrstu feminističkog pokreta i odgovora imamo te kakav odgovor trebamo?

Tri veličanstvene feministice koje će sudjelovati u razgovoru su Lepa Mlađenović, Sonja Lokar i Vesna Teršelič, a razgovor će voditi dr. Emina Bužinkić.

Razgovor sponzorira internetski časopis s otvorenim pristupom, AGITATE!, platforma za znanja koja žele uznemiriti dominantne politike i prakse stručnjaka.

Samosvoje in neposlušne: feministke iz Jugoslavije o vojni in miru

S tremi pomembnimi feministkami iz različnih držav bivše Jugoslavije bomo govorili o tem, na kakšen način je feministično organiziranje v Jugoslaviji vplivalo na mirovno in protivojno gibanje v vojnem razdejanju devetdesetih, o feminističnem pogledu in razumevanju vojne in protivojnih pozicijah, kako se feministična mirovna in protivojna gibanja odzivajo na lokalno militarizacijo postjugoslovanskih družb, visoko etnično polarizacijo in nacionalistični patriotizem, za katerega je značilna klerikalizacija, naraščajoči femicid, protimigrantska retorika, avtoritarnost in skrajno desna politika, kakšno feministično gibanje in odziv imamo in kakšnega potrebujemo?

V pogovoru bodo sodelovale Lepa Mlađenović, Sonja Lokar in Vesna Teršelič, pogovor pa bo vodila dr. Emina Bužinkić.

Sponzor pogovora je spletna revija z odprtim dostopom AGITATE! – platforma znanj, ki želi zamajati prevladujoče načine delovanja, politik in praks strokovnjakov. 

Self-willed and disobedient: Feminists from Yugoslavia on war and peace

With three great feminists from different countries of the former Yugoslavia, we will talk about the ways in which feminist organising in Yugoslavia influenced the peace and anti-war movements in the war-torn 1990s, about feminist perspectives and understandings of war, and about anti-war positions, how feminist peace and anti-war movements are responding to the local militarisation of post-Yugoslav societies, high ethnic polarisation and nationalist patriotism characterised by clericalisation, rising femicide, anti-immigrant rhetoric, authoritarianism and far-right politics, what kind of feminist movement and response do we have and what kind of feminist movement and response do we need?

The discussion will be moderated by Dr Emina Bužinkić and will include Lepa Mlađenović, Sonja Lokar and Vesna Teršelič.

This discussion is sponsored by online, open access journal, AGITATE!, a platform for knowledges that seek to unsettle the dominant politics and practices of experts.