UMETNIKI_CE / ARTISTS 2023Glasbeni del festivala na sledi najaktualnejšim smernicam sedmo leto zapored predstavlja najvznemirljivejše fenomene postklubske, eksperimentalne in (pre)drzne elektronika, tudi letos na različnih klubskih lokacijah na AKC Metelkova.
The musical part of the festival, following the most current guidelines, presents the most exciting phenomena of post-club, experimental and daring electronic music for the seventh year in a row, this year again at various club locations at AKC Metelkova.