CELOTEN PROGRAM / FULL PROGRAMME 2023SLOVENSKO

ČETRTEK 17. 8. 2023

ob 19.00 [PRED-DOGODEK / PRITLIČJE]

OTVORITEV RAZSTAVE 
Prostovoljci in prostovoljke v boju za življenje
in svobodo


ČETRTEK 24. 8. 2023

17.30 [MUZEJSKA PLOŠČAD] / OTVORITEV FESTIVALA
Misliti (o) mir(u) iz postjugoslovanskih
prostorov
[pogovor]


19.30 [MUZEJSKA PLOŠČAD]

Mir in moč spomina [okrogla miza]

22.00 [CHANNEL ZERO / AKC METELKOVA]
BABYNYMPH live
ASCYTH live
NASTY NANCY
MSN GF
[klubski otvoritveni večer]

PETEK 25. 8. 2023

11.00 [PRITLIČJE]
Ples na ruševinah vojne: pogovor z ukrajinsko didžejko
in glasbeno producentko
 [discussion]

12.30 [PRITLIČJE]
Elektro brunch: prvi FLINTA* meet-up

16.30 [MUZEJSKA PLOŠČAD]
Oris arhitekture miru v Evropi od 15. do 21. stoletja [predavanje]

18.00 [MUZEJSKA PLOŠČAD]
Mir kot ga pišejo odločevalci, beležijo mediji in
živijo ljudj [pogovor]


20.00 [MUZEJSKA PLOŠČAD]
Podnebne spremembe, voda in mir [pogovor]

20.00 [JUŽNO DVORIŠČE / AKC METELKOVA]
USTANOVA
[glasba na prostem]

23.00 [KLUB MENZA PRI KORITU]
23.00 ESTERA
00.00 AVTOMAT hybrid live
01.30 SHA RU hybrid live
03.00 NURSE3D live
04.00 MALA ROZA MUCA live
04.30 DVIDEVAT

[klubski večer / prizorišče 1]

23.00 [KLUB GROMKA / AKC METELKOVA]
23.00 GEDIMINAS ŽYGUS live
00.00 LOTIC
02.00 HUMAN MARGAREETA
03.30 ĐAKKA

[klubski večer / prizorišče 2]


SOBOTA 26. 8. 2023

09.30 [PRITLIČJE]
Transnacionalna solidarnost in podpora s profesoricami socialnega dela iz Ukrajine: živeti v vojni

11.00 [PRITLIČJE]
Ljubljanska feministična tura

16.00 [ATRIJ MESTNE HIŠE]
Mir kot odsotnost sistemskega in strukturnega nasilja: slovensko mirovno gibanje in njegov globalni kontekst [okrogla miza]

17.30 [ATRIJ MESTNE HIŠE ]
Krogi miru in “sprave”: pogovor z mirovnimi aktivistkami iz regije [pogovor]

19.30 [ATRIJ MESTNE HIŠE ]
Samosvoje in neposlušne: feministke iz Jugoslavije o vojni in miru [pogovor]


20.00 [SEVERNO DVORIŠČE / AKC METELKOVA]
USTANOVA
[glasba na prostem]


23.00 [KLUB MONOKEL / AKC METELKOVA]
23.00 GABIBABYDOLL
01.00 MATALE
03.00 JULEK PLOSKI
live
03.30 GABI98
[klubski večer / prizorišče 1]

23.00 [KLUB TIFFANY / AKC METELKOVA]
23.00 VOLK
00.30 VARBOSKA live
01.30 MISS JAY
03.00 MISFYA
04.30 MÍNJÁS

[klubski večer / prizorišče 2]

ENGLISH

THURSDAY 17. 8. 2023

19.00 [PRE-EVENT / PRITLIČJE

EXHIBITION OPENING
Volunteers in the battle for life and
freedom


THURSDAY 24. 8. 2023

17.30 [MUZEJSKA PLOŠČAD] / FESTIVAL OPENING
Thinking (about) peace from within the post-Yugoslav
spaces
[pogovor]


19.30 [MUZEJSKA PLOŠČAD]

Peace and the power of memory [round table]

22.00 [CHANNEL ZERO / AKC METELKOVA]
BABYNYMPH live
ASCYTH live
NASTY NANCY
MSN GF
[club opening night]


FRIDAY 25. 8. 2023

11.00 [PRITLIČJE]
Dancing on the ruins of war: a talk with an Ukrainian DJ and music producer [discussion]

12.30 [PRITLIČJE]
Elektro brunch: first FLINTA* meet-up

16.30 [MUZEJSKA PLOŠČAD]
Architecture of peace in Europe from the 15th to the 21st century [lecture]

18.30 [MUZEJSKA PLOŠČAD]
Peace as written by decision-makers, recorded by the media and lived by the people [discussion]

20.00 [MUZEJSKA PLOŠČAD]
Climate change, water and peace [discussion]

20.00 [SOUTH COURTYARD / AKC METELKOVA]
USTANOVA
[open-air music]


23.00 [CLUB MENZA PRI KORITU]
23.00 ESTERA
00.00 AVTOMAT hybrid live
01.30 SHA RU hybrid live
03.00 NURSE3D live
04.00 MALA ROZA MUCA live
04.30 DVIDEVAT
[club night / venue 1]

23.00 [CLUB GROMKA / AKC METELKOVA]
23.00 GEDIMINAS ŽYGUS live
00.00 LOTIC
02.00 HUMAN MARGAREETA
03.30 ĐAKKA
[club night / venue 2]


SATURDAY 26. 8. 2023

09.30 [PRITLIČJE]
Transnational Solidarity and Support with Social Work Educators from Ukraine: Lived Experiences from War Time

11.00 [PRITLIČJE]
Ljubljana Feminist Tour

16.00 [CITY HALL ATRIUM]
Peace as the absence of systemic and structural violence: the Slovenian peace movement and its global context [round table]

17.30 [CITY HALL ATRIUM]
Circles of Peace and "Reconciliation": a Conversation with Peace Activists from the Region [discussion]

19.30 [CITY HALL ATRIUM]
Self-willed and disobedient: feminists from Yugoslavia on war and peace [discussion]

20.00 [NORTH COURTYARD / AKC METELKOVA]
USTANOVA
[open-air music]


23.00 [CLUB MONOKEL / AKC METELKOVA]
23.00 GABIBABYDOLL
01.00 MATALE
03.00 JULEK PLOSKI
live

03.30 GABI98
[club night / venue 1]

23.00 [CLUB TIFFANY / AKC METELKOVA]

23.00 VOLK
00.30 VARBOSKA live
01.30 MISS JAY
03.00 MISFYA
04.30 MÍNJÁS

[club night / venue 2]